โปรโมชั่นซื้อไอดีเกมส์
ลดราคาจาก 5,000 เหลือเพียง 500 บาท