โปรโมชั่นซื้อไอดีเกมส์
ลดราคาจาก 15,000 เหลือเพียง 1,500 บาท