โปรโมชั่นซื้อไอดีเกมส์
ลดราคาจาก 3,000 เหลือเพียง 300 บาท