โปรโมชั่นซื้อไอดีเกมส์
ลดราคาจาก 10,000 เหลือเพียง 1,000 บาท